B.C.
Koekkoek-Huis


Verzameling

De kern van de verzameling wordt gevormd door landschappen van Barend Cornelis Koekkoek en een unicum in zijn oeuvre, een vrouwenportret met een landschappelijke achtergrond.

Geen van de landschappen die Barend Cornelis Koekkoek schilderde is een aan de realiteit ontleende weergave. De schilder componeert met aan de werkelijkheid ontleende elementen niet-bestaande landschappen die beantwoorden aan zijn idee van de ideale natuur. Stuk voor stuk zijn het herscheppingen die bij de beschouwer bewondering moeten oproepen voor die natuur.

Naast werk van Koekkoek zelf zijn schilderijen van de familie tentoongesteld, die zes generaties omvat, te beginnen met Koekkoeks vader, de zeeschilder Johannes Hermanus (Veere 1778-1851 Amsterdam).

Twee van Koekkoeks broers, Johannes (Middelburg 1811-1831 Breda) en Hermanus (Middelburg 1815-1882 Haarlem), maakten eveneens zee- en riviergezichten; een derde, Marinus Adrianus (Middelburg 1807-1868 Amsterdam), was leerling van zijn beroemde broer en schilderde uitsluitend landschappen.

Van de latere generaties zijn de zeeschilder Johannes Hermanus Barend Koekkoek (Amsterdam 1840-1912 Hilversum) en de schilder van stadsgezichten Willem Koekkoek (Amsterdam 1839-1895 Nieuwer-Amstel) de belangrijkste.

Van de vele leerlingen van Koekkoek staat de Klevenaar Johann Bernhard Klombeck (Kleve 1815-1893 Kleve) wel het dichtst bij zijn meester maar hij mist de betoverende natuurlijkheid in de landschapsweergave.

Van schilders die korte of langere tijd bij Koekkoek studeerden is een groot aantal werken te zien, zoals van Willem Bodeman, F.M. Kruseman, L.J. Kleijn en A.J. Daiwaille.

Van het getekende en gegraveerde werk van B.C. Koekkoek bezit het museum de grootste verzameling die er is. Door de grote kwetsbaarheid van werk op papier wordt deze echter slechts af en toe in keuzetentoonstellingen getoond.

Barend Cornelis Koekkoek, Portret van een jonge vrouw, 1846
Marinus Adrianus Koekkoek, Zomer aan de Neder-Rijn, 1851
Jan H.B. Koekkoek, Na de vangst, niet gedateerd
Willem Koekkoek, Kerkpleintje in Zaltbommel, 1860